Kestävä kehitys

Solid Gearille kestävä kehitys merkitsee vastuun kantamista ja kunnioitusta. Tuotteidemme kehittämisessä hyödynnetään parasta asiantuntemusta ja parhaita tekniikoita, ja lisäksi kannamme vastuun jokaisen tuotteen koko elinkaaresta ideasta käyttöön, kierrätykseen ja hävittämiseen asti.

Noudatamme uusien tuotteiden kehittämisessä periaatteita, joiden mukaan valmistettavien kenkien tulee olla turvallisia käyttää mutta myös turvallisia valmistaa. Valitsemme toimittajat huolellisesti ja opastamme heitä rajoitettuihin aineisiin liittyvän lainsäädännön noudattamisessa. Ohjeistamme tuotantomenetelmien valinnassa ja teemme kemikaalitestausta ennen tuotantoa ja sen jälkeen.

Hultafors Groupin kestävän kehityksen kulmakivet

Solid Gear kuuluu Hultafors Groupiin, minkä vuoksi kestävän kehityksen strategiamme perustuu ihmisten, planeetan ja tuloksen tekemisen kunnioittamiseen.

Ihmisten kunnioittaminen

Tavoitteenamme on vaikuttaa myönteisesti kaikkiin ihmisiin, joihin toimintamme vaikuttaa. Työntekijöillemme se tarkoittaa hyvistä työoloista huolehtimista sekä mahdollisuuksien tarjoamista henkilökohtaiseen kasvuun. Tavarantoimittajillemme se merkitsee toimintaohjeisiin sitoutumista. Asiakkaillemme se tarkoittaa, että he voivat aina luottaa tuotteisiimme.

Planeetan kunnioittaminen

Pyrimme pienentämään tuotantomme ympäristöjalanjälkeä työskentelemällä ennakoivasti. Asettamamme tavoitteet perustuvat sekä omiin tavoitteisiimme että YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Solid Gearin tavoitteena on tarjota laadukkaita tuotteita, joilla on pitkä käyttöikä. Syy on yksinkertainen: pitkään kestävät tuotteet ovat kestävän kehityksen mukaisia.

Tuloksen tekemisen kunnioittaminen

Jos liiketoiminta ei tuota tulosta, se ei ole kestävää. Kannattava liiketoiminta on kestävää liiketoimintaa. Uskomme sen olevan näin yksinkertaista.

ISO-sertifiointi

Solid Gear Footwear tarjoaa asiakkailleen ja loppukäyttäjilleen laadukkaita ja helppokäyttöisiä tuotteita. Koko organisaatiossa sovelletaan ISO-standardeja, mikä tukee pyrkimystämme pienentää kustannuksia, tehdä jatkuvia parannuksia ja täyttää asiakkaiden tarpeet ja ylittää odotukset.

Lisäksi se tukee aitoa sitoumustamme toimia vastuullisesti ympäristömme suhteen ja edistää kestävää tulevaisuutta. Solid Gear Footwearille on myönnetty Tüv Nordin sertifiointi seuraavien standardien mukaisesti: EN ISO 9001:2015 ja EN ISO 14001:2015

Solid Gear logotype